User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Prezime Ime Naziv studija Akademska godina upisa Aktualni akademski naziv
Braje Iva
 • Zaštita bilja
 • Fitomedicina
 • 2012/2013
 • 2015/2016
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brajenović Nola
 • Ekološka poljoprivreda
 • 2017/2018
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Brajer Marko
 • Hortikultura
 • Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
 • 2014/2015
 • 2017/2018
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brajković Matija
 • Genetika i oplemenjivanje životinja
 • 2019/2020
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brajković Vladimir
 • Animalne znanosti
 • Genetika i oplemenjivanje životinja
 • 2008/2009
 • 2011/2012
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brajković Dorotea
 • Zaštita bilja
 • Fitomedicina
 • 2013/2014
 • 2016/2017
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brajković Ana
 • Hortikultura
 • Ukrasno bilje
 • 2005/2006
 • 2008/2009
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Bralić Vice
 • Poljoprivredna tehnika
 • 2018/2019
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Brandić Ivan
 • Poljoprivredna tehnika
 • Mehanizacija
 • 2015/2016
 • 2018/2019
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Branović Marija Katarina
 • Animalne znanosti
 • 2015/2016
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Braovac Antonela
 • Agroekologija
 • 2005/2006
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Bratović Marko
 • Voćarstvo
 • 2010/2011
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brcko Josip
 • Zaštita bilja
 • Agroekologija
 • 2014/2015
 • 2018/2019
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brcković Leon
 • Poljoprivredna tehnika
 • 2015/2016
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Brcković Danijela
 • Animalne znanosti
 • 2015/2016
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Brčić Boško
 • Agrarna ekonomika
 • 2008/2009
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Brdar Stipe
 • Zaštita bilja
 • 2018/2019
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Brebrić Vedran
 • Hortikultura
 • Ukrasno bilje
 • 2005/2006
 • 2010/2011
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brečević Anamarija
 • Agrobiznis i ruralni razvitak
 • 2016/2017
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brečević Andrea
 • Agrarna ekonomika
 • Vinogradarstvo i vinarstvo
 • 2011/2012
 • 2014/2015
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Bregant Marina
 • Hortikultura
 • 2016/2017
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Brekalo Marija
 • Hortikultura
 • 2014/2015
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Brekalo Božica
 • Ekološka poljoprivreda
 • Proizvodnja i prerada mlijeka
 • 2006/2007
 • 2009/2010
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brešić Magdalena
 • Poljoprivredna tehnika
 • Melioracije
 • 2014/2015
 • 2017/2018
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Breulj Slavica
 • Agrarna ekonomika
 • Agrobiznis i ruralni razvitak
 • 2005/2006
 • 2008/2009
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brezinščak Luka
 • Agroekologija
 • Ekološka poljoprivreda i agroturizam
 • 2009/2010
 • 2012/2013
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brezjan Nikola
 • Animalne znanosti
 • Proizvodnja i prerada mesa
 • 2016/2017
 • 2019/2020
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brezovečki Andreja
 • Animalne znanosti
 • Proizvodnja i prerada mlijeka
 • 2008/2009
 • 2011/2012
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brijačak Ema
 • Zaštita bilja
 • Fitomedicina
 • 2013/2014
 • 2016/2017
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brindl Fran
 • Agrarna ekonomika
 • Agrobiznis i ruralni razvitak
 • 2010/2011
 • 2013/2014
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Britvec Martina
 • Agrarna ekonomika
 • 2007/2008
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Brkić Petra
 • Zaštita bilja
 • 2018/2019
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Brkić Nicholas William
 • Poljoprivredna tehnika
 • Melioracije
 • 2014/2015
 • 2017/2018
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brkić Lea
 • Agrarna ekonomika
 • Agrobiznis i ruralni razvitak
 • 2014/2015
 • 2017/2018
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brkljačić Marija
 • Hortikultura
 • 2017/2018
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Brkljačić Luka
 • Biljne znanosti
 • 2018/2019
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Brkljačić Dora
 • Agrarna ekonomika
 • 2016/2017
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Brlek Tamara
 • Biljne znanosti
 • Povrćarstvo
 • 2014/2015
 • 2017/2018
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brlek Ivona
 • Agroekologija
 • Ukrasno bilje
 • 2008/2009
 • 2012/2013
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brlić Puškarić Irena
 • Zaštita bilja
 • Fitomedicina
 • 2012/2013
 • 2016/2017
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brljević Petar
 • Ekološka poljoprivreda
 • Voćarstvo
 • 2008/2009
 • 2012/2013
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brnić Mija
 • Agrarna ekonomika
 • Agrobiznis i ruralni razvitak
 • 2012/2013
 • 2015/2016
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brnobić Davor
 • Zaštita bilja
 • Fitomedicina
 • 2008/2009
 • 2011/2012
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Broz Darija
 • Hortikultura
 • Ukrasno bilje
 • 2005/2006
 • 2008/2009
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brozan Ines
 • Krajobrazna arhitektura
 • Krajobrazna arhitektura
 • 2005/2006
 • 2008/2009
 • univ. bacc. ing. prosp. arch.
 • mag. ing. prosp. arch.
Više informacija
Brozinčević Iva
 • Hortikultura
 • Ukrasno bilje
 • 2007/2008
 • 2010/2011
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brozović Nikolina
 • Krajobrazna arhitektura
 • 2010/2011
 • univ. bacc. ing. prosp. arch.
Više informacija
Brtan Romeo
 • Genetika i oplemenjivanje životinja
 • 2019/2020
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brtan Lovro
 • Zaštita bilja
 • 2018/2019
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Brunović Ana
 • Biljne znanosti
 • Ekološka poljoprivreda i agroturizam
 • 2009/2010
 • 2016/2017
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brus Tajana
 • Ukrasno bilje
 • 2012/2013
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brusek Kristina
 • Hortikultura
 • Vinogradarstvo i vinarstvo
 • 2011/2012
 • 2014/2015
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Brusić Anton
 • Hortikultura
 • Vinogradarstvo i vinarstvo
 • 2013/2014
 • 2016/2017
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Bubalo Ivan
 • Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
 • 2015/2016
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Bubalo Matija
 • Hortikultura
 • Vinogradarstvo i vinarstvo
 • 2009/2010
 • 2013/2014
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Bubalo Martina
 • Krajobrazna arhitektura
 • Krajobrazna arhitektura
 • 2010/2011
 • 2013/2014
 • univ. bacc. ing. prosp. arch.
 • mag. ing. prosp. arch.
Više informacija
Budak Nikola
 • Ribarstvo i lovstvo
 • 2015/2016
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Budak Dina
 • Agroekologija
 • 2009/2010
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Budicin Sebastian
 • Biljne znanosti
 • Voćarstvo
 • 2007/2008
 • 2011/2012
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Budimir Ante
 • Agrobiznis i ruralni razvitak
 • 2012/2013
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Budimir Ana
 • Agroekologija
 • 2015/2016
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Budimir Marko
 • Agroekologija
 • Ekološka poljoprivreda i agroturizam
 • 2008/2009
 • 2012/2013
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Budimir Marina
 • Agroekologija
 • Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
 • 2008/2009
 • 2011/2012
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Budimir Josipa
 • Zaštita bilja
 • Fitomedicina
 • 2012/2013
 • 2015/2016
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Budinšćak Berislav
 • Hortikultura
 • Povrćarstvo
 • 2006/2007
 • 2010/2011
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Budrović Sandra
 • Hortikultura
 • Ukrasno bilje
 • 2007/2008
 • 2010/2011
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Buhin Helena
 • Ukrasno bilje
 • 2014/2015
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Buić Tomislav
 • Poljoprivredna tehnika
 • Melioracije
 • 2005/2006
 • 2008/2009
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Bujas Tena
 • Zaštita bilja
 • Fitomedicina
 • 2013/2014
 • 2016/2017
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Bujas Marija
 • Biljne znanosti
 • 2009/2010
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Bukal Martina
 • Biljne znanosti
 • 2011/2012
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Bukal Nikolina
 • Zaštita bilja
 • Ukrasno bilje
 • 2010/2011
 • 2016/2017
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Bukal Lucija
 • Animalne znanosti
 • Genetika i oplemenjivanje životinja
 • 2014/2015
 • 2018/2019
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Bukarica Ivona
 • Hortikultura
 • Ekološka poljoprivreda i agroturizam
 • 2012/2013
 • 2015/2016
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Buketa Marina
 • Zaštita bilja
 • Fitomedicina
 • 2006/2007
 • 2010/2011
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Bukljaš Eva-Marija
 • Krajobrazna arhitektura
 • Agrobiznis i ruralni razvitak
 • 2012/2013
 • 2020/2021
 • univ. bacc. ing. prosp. arch.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Bukovec Mia
 • Zaštita bilja
 • Fitomedicina
 • 2006/2007
 • 2009/2010
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Buković Nikola
 • Hortikultura
 • Voćarstvo
 • 2009/2010
 • 2013/2014
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Bukša Jan
 • Agroekologija
 • Ekološka poljoprivreda i agroturizam
 • 2015/2016
 • 2018/2019
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Bukvić Renata
 • Zaštita bilja
 • Fitomedicina
 • 2009/2010
 • 2012/2013
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Bulić Martina
 • Ekološka poljoprivreda
 • Ekološka poljoprivreda i agroturizam
 • 2010/2011
 • 2013/2014
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Buljević Nina
 • Hortikultura
 • 2016/2017
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Buneta Mihaela
 • Agrarna ekonomika
 • 2019/2020
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Buničić Samuel
 • Ribarstvo i lovstvo
 • 2008/2009
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Bunoza Katarina
 • Agroekologija
 • Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
 • 2014/2015
 • 2017/2018
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Buntić Ivan
 • Animalne znanosti
 • Proizvodnja i prerada mlijeka
 • 2006/2007
 • 2009/2010
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Bunjak-Pajdek Ivana
 • Krajobrazna arhitektura
 • Krajobrazna arhitektura
 • 2009/2010
 • 2012/2013
 • univ. bacc. ing. prosp. arch.
 • mag. ing. prosp. arch.
Više informacija
Bunjevac Josip
 • Vinogradarstvo i vinarstvo
 • 2010/2011
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Bunjevac Ana
 • Agrarna ekonomika
 • Agrobiznis i ruralni razvitak
 • 2008/2009
 • 2011/2012
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Burcar Maks
 • Animalne znanosti
 • Genetika i oplemenjivanje životinja
 • 2006/2007
 • 2010/2011
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Burica Marija
 • Hortikultura
 • 2014/2015
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Burić Petra
 • Hortikultura
 • Ukrasno bilje
 • 2009/2010
 • 2012/2013
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Burić Nikolina
 • Agroekologija
 • Agroekologija
 • 2006/2007
 • 2009/2010
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Burić Antonija
 • Animalne znanosti
 • 2007/2008
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Buršić Toni
 • Voćarstvo
 • 2011/2012
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Burul Filipa
 • Zaštita bilja
 • Fitomedicina
 • 2015/2016
 • 2018/2019
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Bušelić Dajana
 • Hortikultura
 • Ukrasno bilje
 • 2010/2011
 • 2015/2016
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Bušić Dominik
 • Poljoprivredna tehnika
 • Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi
 • 2016/2017
 • 2020/2021
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Bušić Ana
 • Ekološka poljoprivreda
 • 2009/2010
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Bušurelo Andrea
 • Hortikultura
 • 2015/2016
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
123578910Zadnji
Back To Top