User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Ivona Brlek

Podaci o studiju

Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2008/2009
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 21.09.2012.
Tema: Vertikalno ozelenjavanje interijera
Ime mentora: Vesna
Prezime mentora: Židovec
Studij Ukrasno bilje
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ukrasno bilje
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 28.09.2015.
Tema: Analiza cvjetnih vrsta balkona i terasa odabranih objekata kompleksa Milenij hotela u Opatiji
Ime mentora: Miroslav
Prezime mentora: Poje

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Ivona Brlek
Ime: Ivona
Prezime: Brlek
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top