User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Josipa Budimir

Podaci o studiju

Studij Zaštita bilja
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Zaštita bilja
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 21.09.2015.
Tema: Utvrđivanje krumpirovih cistolikih nematoda na krumpirištima lokaliteta Belica
Ime mentora: Dinka
Prezime mentora: Grubišić
Studij Fitomedicina
Akademska god. upisa: 2015/2016
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Fitomedicina
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 28.09.2018.
Tema: Utvrđivanje entomopatogenih nematoda u uzorcima tla iz usjeva kukuruza i krumpira
Ime mentora: Dinka
Prezime mentora: Grubišić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Josipa Budimir
Ime: Josipa
Prezime: Budimir
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top