User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Martina Britvec

Podaci o studiju

Studij Agrarna ekonomika
Akademska god. upisa: 2007/2008
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agrarna ekonomika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 06.07.2012.
Tema: Kontrola kao funkcija menadžmenta na primjeru analize poslovanja PPK Karlovac d.d.
Ime mentora: Mario
Prezime mentora: Njavro

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Martina Britvec
Ime: Martina
Prezime: Britvec
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top