User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Filipa Burul

Podaci o studiju

Studij Zaštita bilja
Akademska god. upisa: 2015/2016
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Zaštita bilja
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 13.09.2018.
Tema: Interakcija herbicida i bakterije fiksatora dušika
Ime mentora: Klara
Prezime mentora: Barić
Studij Fitomedicina
Akademska god. upisa: 2018/2019
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Fitomedicina
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2020/2021
Datum završetka studija: 16.06.2021.
Tema: Osjetljivost graška na simulirane rezidue mezotriona u tlima različitih fizikalno-kemijskih svojstava
Ime mentora: Klara
Prezime mentora: Barić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Filipa Burul
Ime: Filipa
Prezime: Burul
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top