User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Nikola Budak

Podaci o studiju

Studij Ribarstvo i lovstvo
Akademska god. upisa: 2015/2016
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ribarstvo i lovstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2016/2017
Datum završetka studija: 27.09.2017.
Tema: Utjecaj okolišnih faktora na rast i razvoj rogova europskog muflona (Ovis gmelini musimon Pall.)
Ime mentora: Toni
Prezime mentora: Safner

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Nikola Budak
Ime: Nikola
Prezime: Budak
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top