User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Iva Braje

Podaci o studiju

Studij Zaštita bilja
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Zaštita bilja
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 23.09.2015.
Tema: Reproduktivni potencijal korovne vrste Ambrosia artemisiifolia
Ime mentora: Maja
Prezime mentora: Šćepanović
Studij Fitomedicina
Akademska god. upisa: 2015/2016
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Fitomedicina
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 23.02.2018.
Tema: Utjecaj okolišnih čimbenika na dinamiku populacije korovne vrste Ambrosia artemisiifolia na lokalitetu Jastrebarsko
Ime mentora: Maja
Prezime mentora: Šćepanović

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Iva Braje
Ime: Iva
Prezime: Braje
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top