User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Tamara Brlek

Podaci o studiju

Studij Biljne znanosti
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Biljne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2016/2017
Datum završetka studija: 11.09.2017.
Tema: Procesi tijekom faze nalijevanja i njihov utjecaj na kakvoću zrna pšenice namijenjenog za mlinsko-pekarsku industriju
Ime mentora: Željko
Prezime mentora: Jukić
Studij Povrćarstvo
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Povrćarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 30.09.2019.
Tema: Utjecaj supstrata na prinos i nutritivnu vrijednost mladih izdanaka povrća i suncokreta
Ime mentora: Sanja
Prezime mentora: Fabek Uher

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Tamara Brlek
Ime: Tamara
Prezime: Brlek
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top