User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Ines Brozan

Podaci o studiju

Studij Krajobrazna arhitektura
Akademska god. upisa: 2005/2006
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. prosp. arch.
Naziv studija: Krajobrazna arhitektura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2007/2008
Datum završetka studija: 16.09.2008.
Tema: Uređenje manjeg stambenog naselja uz Jarun
Ime mentora: Kaliopa
Prezime mentora: Dimitrovska
Studij Krajobrazna arhitektura
Akademska god. upisa: 2008/2009
Akademski/stručni naziv: mag. ing. prosp. arch.
Naziv studija: Krajobrazna arhitektura
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 19.06.2012.
Tema: Analiza uspješnosti zaštite kulturno-krajobraznih kvaliteta zaštićenih područja prirode
Ime mentora: Vesnica
Prezime mentora: Koščak Miočić-Stošić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Ines Brozan
Ime: Ines
Prezime: Brozan
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top