User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Helena Buhin

Podaci o studiju

Studij Ukrasno bilje
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ukrasno bilje
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2015/2016
Datum završetka studija: 06.07.2016.
Tema: Inventarizacija ukrasnog bilja u interijerima odabranih trgovačkih centara na području grada Zagreba
Ime mentora: Vesna
Prezime mentora: Židovec

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Helena Buhin
Ime: Helena
Prezime: Buhin
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top