User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Marina Budimir

Podaci o studiju

Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2008/2009
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2010/2011
Datum završetka studija: 23.09.2011.
Tema: Određivanje krivulje rasta autohtonih sojeva simbioznih fiksatora dušika
Ime mentora: Mihaela
Prezime mentora: Blažinkov
Studij Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
Akademska god. upisa: 2011/2012
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2013/2014
Datum završetka studija: 09.07.2014.
Tema: Utjecaj kiselosti i različitih koncentracija aluminija i mangana na rast simbioznih fiksatora dušika
Ime mentora: Mihaela
Prezime mentora: Blažinkov

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Marina Budimir
Ime: Marina
Prezime: Budimir
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top