User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Dina Budak

Podaci o studiju

Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 30.09.2015.
Tema: Invazivne vrste mekušaca (Mollusca) kopnenih voda u Hrvatskoj
Ime mentora: Marina
Prezime mentora: Piria

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Dina Budak
Ime: Dina
Prezime: Budak
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top