User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Martina Bukal

Podaci o studiju

Studij Biljne znanosti
Akademska god. upisa: 2011/2012
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Biljne znanosti
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2013/2014
Datum završetka studija: 15.05.2014.
Tema: Utjecaj dodatka sirutke sjenaži lucerne na in vivo probavljivost obroka u hranidbi kastriranih ovnova
Ime mentora: Marina
Prezime mentora: Vranić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Martina Bukal
Ime: Martina
Prezime: Bukal
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top