User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Marija Burica

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2016/2017
Datum završetka studija: 27.09.2017.
Tema: Morfološka i fenološka svojstva brokule
Ime mentora: Sanja
Prezime mentora: Fabek Uher

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Marija Burica
Ime: Marija
Prezime: Burica
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top