User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Lucija Bukal

Podaci o studiju

Studij Animalne znanosti
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Animalne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 14.09.2018.
Tema: Strategija eliminacije štetnih gena u selekcioniranim populacijama goveda
Ime mentora: Maja
Prezime mentora: Ferenčaković
Studij Genetika i oplemenjivanje životinja
Akademska god. upisa: 2018/2019
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Genetika i oplemenjivanje životinja
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2020/2021
Datum završetka studija: 21.01.2021.
Tema: Zastupljenost A1 i A2 tipa beta kazeina kod različitih pasmina goveda
Ime mentora: Bruna
Prezime mentora: Tariba

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Lucija Bukal
Ime: Lucija
Prezime: Bukal
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top