User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Marko Budimir

Podaci o studiju

Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2008/2009
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 19.09.2012.
Tema: Obraštaj u akvakulturi
Ime mentora: Ivica
Prezime mentora: Aničić
Studij Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2013/2014
Datum završetka studija: 29.09.2014.
Tema: Klijavost polena različitih genotipova iz populacije lunjskih maslina
Ime mentora: Đani
Prezime mentora: Benčić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Marko Budimir
Ime: Marko
Prezime: Budimir
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top