User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Josip Brcko

Podaci o studiju

Studij Zaštita bilja
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Zaštita bilja
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 14.09.2018.
Tema: Siva plijesan - važna bolest plodovitog povrća u zaštićenom prostoru
Ime mentora: Snježana
Prezime mentora: Topolovec-Pintarić
Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2018/2019
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2019/2020
Datum završetka studija: 30.09.2020.
Tema: Utjecaj gnojidbe mineralnim i organskim gnojivima na količinu i dinamiku kalcija i magnezija u lišću vinove loze
Ime mentora: Tomislav
Prezime mentora: Karažija

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Josip Brcko
Ime: Josip
Prezime: Brcko
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top