User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Marija Bujas

Podaci o studiju

Studij Biljne znanosti
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Biljne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2012/2013
Datum završetka studija: 28.05.2013.
Tema: Učinak gnojidbe na hranidbenu vrijednost špinata
Ime mentora: Nina
Prezime mentora: Toth

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Marija Bujas
Ime: Marija
Prezime: Bujas
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top