User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Stipe Brdar

Podaci o studiju

Studij Zaštita bilja
Akademska god. upisa: 2018/2019
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Zaštita bilja
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2021/2022
Datum završetka studija: 13.07.2022.
Tema: Faze u razvoju Pierceove bolesti vinove loze
Ime mentora: Edyta
Prezime mentora: Đermić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Stipe Brdar
Ime: Stipe
Prezime: Brdar
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top