User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Tajana Brus

Podaci o studiju

Studij Ukrasno bilje
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ukrasno bilje
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 18.12.2014.
Tema: Određivanje fosfora u zrnu pšenice dvjema spektrofotometrijskim metodama
Ime mentora: Marija
Prezime mentora: Bujan

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Tajana Brus
Ime: Tajana
Prezime: Brus
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top