User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Marina Bregant

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2016/2017
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2019/2020
Datum završetka studija: 29.09.2020.
Tema: Potencijal uzgoja koprive kao funkcionalne hrane
Ime mentora: Sanja
Prezime mentora: Radman

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Marina Bregant
Ime: Marina
Prezime: Bregant
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top