User Login Menu
User Login Menu

O udruzi

Udruga bivših studenata i prijatelja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Almae matris Alumni Croaticae - Facultas Agriculturae Zagrabiensis)

Naziv Udruge na latinskom jeziku: Almae matris Alumni Croaticae–Facultas Agriculturae Zagrabiensis koji se može rabiti samo zajedno s nazivom na hrvatskom jeziku i to u zagradi, na drugom mjestu.

Skraćeni je naziv Udruge na latinskom jeziku: AMAC – Alumni FAZ.

Kratica AMAC ili AMCA stvorena je od lat. riječi Almae Matris Croaticae Alumni, a označuje udrugu diplomiranih studenata Hrvatske. Udruge koje djeluju pod tim imenom građanske su neprofitne udruge i okupljaju diplomante jedne visokoškolske ustanove.

Ciljevi Udruge

  • izgradnja i jačanje veza i suradnje između bivših studenata i AFZ-a,
  • očuvanje tradicije AFZ-a,
  • poticanje i unaprjeđivanje stručnih, znanstvenih aktivnosti članstva, promicanje ugleda AFZ-a u Republici Hrvatskoj i u svijetu,
  • skrb za razvoj i napredak AFZ-a,
  • poticanje i uspostava veza i suradnje AFZ-a i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i u svijetu,
  • promicanje ugleda agronomske struke,
  • zaštita strukovnih interesa bivših studenata AFZ-a,
  • poticanje javnog znanstvenog i stručnog mišljenja i stajališta o svim bitnim pitanjima razvoja poljoprivrede kao i njene primjene,
  • poticanje razumijevanja i usvajanja profesionalnih etičkih vrijednosti,
  • uspostava i razvijanje suradnje sa sličnim udrugama (AMAC/AMCA) u Hrvatskoj i u svijetu.


Udruga djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja te strukovnog povezivanja na području biotehničkih znanosti.

Predsjednica Udruge: izv. prof. dr. sc. Ana Matin
Podpredsjednik Udruge: prof. dr. sc. Zlatko Janječić
Tajnica Udruge: izv. prof. dr. sc. Vanja Jurišić

https://www.agr.unizg.hr/hr/group/446/Alumni


 

 

Back To Top