User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Kristina Brusek

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2011/2012
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2013/2014
Datum završetka studija: 19.09.2014.
Tema: Primjena bentonita u vinarstvu
Ime mentora: Ana
Prezime mentora: Jeromel
Studij Vinogradarstvo i vinarstvo
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Vinogradarstvo i vinarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2016/2017
Datum završetka studija: 28.09.2017.
Tema: Određivanje polifenola male molekulske mase u sjemenkama bobica grožđa nekih međuvrsnih križanaca vinove loze
Ime mentora: Jasminka
Prezime mentora: Karoglan Kontić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Kristina Brusek
Ime: Kristina
Prezime: Brusek
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top