User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Katarina Bunoza

Podaci o studiju

Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2016/2017
Datum završetka studija: 22.09.2017.
Tema: Trendovi korištenja poljoprivredne biomase na malim obiteljskim gospodarstvima
Ime mentora: Neven
Prezime mentora: Voća
Studij Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2019/2020
Datum završetka studija: 30.09.2020.
Tema: Utjecaj svjetla na mineralni sastav te sadržaj klorofila i karotenoida kod klijanaca i mladih izdanaka heljde
Ime mentora: Ivanka
Prezime mentora: Habuš Jerčić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Katarina Bunoza
Ime: Katarina
Prezime: Bunoza
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top