User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Romeo Brtan

Podaci o studiju

Studij Genetika i oplemenjivanje životinja
Akademska god. upisa: 2019/2020
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Genetika i oplemenjivanje životinja
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2021/2022
Datum završetka studija: 13.06.2022.
Tema: Analiza mitogenoma kunića u Republici Hrvatskoj
Ime mentora: Vlatka
Prezime mentora: Čubrić Čurik

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Romeo Brtan
Ime: Romeo
Prezime: Brtan
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top