User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Nikolina Bukal

Podaci o studiju

Studij Zaštita bilja
Akademska god. upisa: 2010/2011
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Zaštita bilja
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2015/2016
Datum završetka studija: 07.09.2016.
Tema: Uloga lovnih biljaka u "push-pull" strategiji suzbijanja proljetnih štetnika uljane repice
Ime mentora: Tanja
Prezime mentora: Gotlin Čuljak
Studij Ukrasno bilje
Akademska god. upisa: 2016/2017
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ukrasno bilje
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 25.09.2018.
Tema: Utjecaj temperature sušenja na kvalitativna svojstva latica lizijantusa
Ime mentora: Tajana
Prezime mentora: Krička

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Nikolina Bukal
Ime: Nikolina
Prezime: Bukal
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top