User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Tena Bujas

Podaci o studiju

Studij Zaštita bilja
Akademska god. upisa: 2013/2014
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Zaštita bilja
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2015/2016
Datum završetka studija: 19.09.2016.
Tema: Uspješnost termoterapije u eliminaciji virusa jabuke
Ime mentora: Edyta
Prezime mentora: Đermić
Studij Fitomedicina
Akademska god. upisa: 2016/2017
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Fitomedicina
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 28.08.2019.
Tema: Suzbijanje krumpirove zlatice entomopatogenim nematodama
Ime mentora: Maja
Prezime mentora: Čačija

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Tena Bujas
Ime: Tena
Prezime: Bujas
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top