User Login Menu
User Login Menu

Pravila privatnosti

Pravila privatnosti

Zaštita osobnih podatka pojedinca uređena je Općom uredbom o zaštiti podataka (EU, 2016/679) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, 42/2018).

Zakonitost obrade i Načela

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet i Udruga bivših studenata i prijatelja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu transparentno prikupljaju i obrađuju podatke samo u mjeri koja je nužna radi poštivanja pravnih obveza, za potrebe legitimnih interesa ili je nužna za izvršavanje službenih ovlasti Agronomskog fakulteta na temelju propisa ili je obrada nužna za izvršavanje ugovora ili na temelju posebne privole.

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet i Udruga bivših studenata i prijatelja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osiguravaju sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera. Podaci, u obliku koji omogućuje identifikaciju, čuvaju se samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.

Osobni podaci mogu se pohraniti i na dulja razdoblja ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i podliježe provedbi primjerenih tehničkih i organizacijskih mjera.

Ostvarivanje prava ispitanika

Svaki korisnik ima pravo da u svakom trenutku od voditelja obrade može zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje ili ograničavanje njihove obrade kao i pravo na prigovor vezan uz obradu te pravo na prenosivost podataka. Navedena prava ostvaruju se podnošenjem zahtjeva na e-mail adresu predsjednice Udruge: amatin@agr.hr.

 

Back To Top