User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Matija Bubalo

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2012/2013
Datum završetka studija: 20.09.2013.
Tema: Tehnologija proizvodnje vina od jabuka
Ime mentora: Ana
Prezime mentora: Jeromel
Studij Vinogradarstvo i vinarstvo
Akademska god. upisa: 2013/2014
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Vinogradarstvo i vinarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2015/2016
Datum završetka studija: 29.09.2016.
Tema: Utjecaj djelomične defolijacije na rodnost i kakvoću grožđa cv. Merlot (V.vinifera L.)
Ime mentora: Bernard
Prezime mentora: Kozina

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Matija Bubalo
Ime: Matija
Prezime: Bubalo
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top