User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Marko Brajer

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2016/2017
Datum završetka studija: 13.07.2017.
Tema: Kemijska svojstva terasiranih tala na flišu Kaštelanskog zaljeva
Ime mentora: Aleksandra
Prezime mentora: Bensa
Studij Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 09.09.2019.
Tema: Sadržaj specijaliziranih metabolita i antimikrobna aktivnost ekstrakta začina
Ime mentora: Jana
Prezime mentora: Šic Žlabur

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Marko Brajer
Ime: Marko
Prezime: Brajer
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top