User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Mia Bukovec

Podaci o studiju

Studij Zaštita bilja
Akademska god. upisa: 2006/2007
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Zaštita bilja
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2008/2009
Datum završetka studija: 21.09.2009.
Tema: Prednost i nedostaci primjene herbicida nakon sjetve a prije nicanja kukuruza
Ime mentora: Natalija
Prezime mentora: Galzina
Studij Fitomedicina
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Fitomedicina
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 27.06.2012.
Tema: Utjecaj EU Direktive 91/414 EEC na kemijsko suzbijanje korova u soji u Hrvatskoj
Ime mentora: Klara
Prezime mentora: Barić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Mia Bukovec
Ime: Mia
Prezime: Bukovec
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top