User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Ana Budimir

Podaci o studiju

Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2015/2016
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 19.10.2018.
Tema: Energetski potencijal biomase pajasena (Alianthus altissima)
Ime mentora: Neven
Prezime mentora: Voća

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Ana Budimir
Ime: Ana
Prezime: Budimir
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top