User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Sebastian Budicin

Podaci o studiju

Studij Biljne znanosti
Akademska god. upisa: 2007/2008
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Biljne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2010/2011
Datum završetka studija: 22.09.2011.
Tema: Maslinarstvo rovinjštine
Ime mentora: Đani
Prezime mentora: Benčić
Studij Voćarstvo
Akademska god. upisa: 2011/2012
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Voćarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 02.10.2014.
Tema: Morfološke karakteristike tri fenotipa masline s područja općine Rovinj
Ime mentora: Đani
Prezime mentora: Benčić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Sebastian Budicin
Ime: Sebastian
Prezime: Budicin
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top