User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Maks Burcar

Podaci o studiju

Studij Animalne znanosti
Akademska god. upisa: 2006/2007
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Animalne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2009/2010
Datum završetka studija: 17.09.2010.
Tema: Morski sisavci i njihov utjecaj na ekosustav Jadranskog mora
Ime mentora: Daniel
Prezime mentora: Matulić
Studij Genetika i oplemenjivanje životinja
Akademska god. upisa: 2010/2011
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Genetika i oplemenjivanje životinja
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2012/2013
Datum završetka studija: 23.09.2013.
Tema: Utjecaj razine proteina na razvijenost kostura Zagorskog purana
Ime mentora: Krešimir
Prezime mentora: Salajpal

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Maks Burcar
Ime: Maks
Prezime: Burcar
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top