User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Lovro Brtan

Podaci o studiju

Studij Zaštita bilja
Akademska god. upisa: 2018/2019
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Zaštita bilja
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2020/2021
Datum završetka studija: 13.09.2021.
Tema: Štetnici lijeske (Corylus sp.) i oraha (Juglans sp.)
Ime mentora: Ivan
Prezime mentora: Juran

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Lovro Brtan
Ime: Lovro
Prezime: Brtan
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top