User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Prezime Ime Naziv studija Akademska godina upisa Aktualni akademski naziv
Haramina Janko
 • Agroekologija
 • 2018/2019
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Harapin Anita
 • Zaštita bilja
 • Ukrasno bilje
 • 2013/2014
 • 2018/2019
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Harcet Monika
 • Agroekologija
 • 2010/2011
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Harjaček Kristijan
 • Agrarna ekonomika
 • Agrobiznis i ruralni razvitak
 • 2013/2014
 • 2016/2017
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hasanović Ana
 • Hortikultura
 • Voćarstvo
 • 2017/2018
 • 2020/2021
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hat Mario
 • Hortikultura
 • Voćarstvo
 • 2007/2008
 • 2010/2011
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hatić Damjan
 • Agrarna ekonomika
 • Agrobiznis i ruralni razvitak
 • 2005/2006
 • 2009/2010
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hazler Laura
 • Biljne znanosti
 • 2015/2016
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Hećimović Marko
 • Proizvodnja i prerada mesa
 • 2017/2018
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hećimović Dora
 • Agrarna ekonomika
 • Agrobiznis i ruralni razvitak
 • 2007/2008
 • 2010/2011
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hećimović Annamarija
 • Biljne znanosti
 • Fitomedicina
 • 2014/2015
 • 2017/2018
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Heđi Majdak Martina
 • Hortikultura
 • Povrćarstvo
 • 2014/2015
 • 2018/2019
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hegolj Ana-Marij
 • Poljoprivredna tehnika
 • Mehanizacija
 • 2014/2015
 • 2017/2018
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hemen Martin
 • Hortikultura
 • Voćarstvo
 • 2014/2015
 • 2017/2018
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Herak Ines
 • Biljne znanosti
 • Fitomedicina
 • 2013/2014
 • 2017/2018
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Herceg Valentino
 • Hortikultura
 • Vinogradarstvo i vinarstvo
 • 2010/2011
 • 2013/2014
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Herceg Mihael
 • Agrarna ekonomika
 • 2018/2019
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Herceg Martina
 • Agroekologija
 • 2013/2014
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Herceg Martina
 • Animalne znanosti
 • Proizvodnja i prerada mlijeka
 • 2005/2006
 • 2008/2009
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Herceg Magdalena
 • Animalne znanosti
 • Hranidba životinja i hrana
 • 2012/2013
 • 2015/2016
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Herceg Katarina
 • Agrarna ekonomika
 • Agrobiznis i ruralni razvitak
 • 2009/2010
 • 2012/2013
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Herceg Eva
 • Animalne znanosti
 • 2011/2012
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Hercigonja Gabrijela
 • Krajobrazna arhitektura
 • 2016/2017
 • univ. bacc. ing. prosp. arch.
Više informacija
Hercigonja Damian
 • Ekološka poljoprivreda
 • Ekološka poljoprivreda i agroturizam
 • 2013/2014
 • 2016/2017
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hereković Valentina
 • Hortikultura
 • Ukrasno bilje
 • 2008/2009
 • 2011/2012
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Herenčić Tin
 • Agroekologija
 • Agroekologija
 • 2012/2013
 • 2016/2017
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Herljević Dora
 • Proizvodnja i prerada mlijeka
 • 2017/2018
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Herman Jelena
 • Hortikultura
 • Vinogradarstvo i vinarstvo
 • 2009/2010
 • 2012/2013
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Herr Nina
 • Krajobrazna arhitektura
 • 2016/2017
 • univ. bacc. ing. prosp. arch.
Više informacija
Hikl Ana
 • Zaštita bilja
 • Fitomedicina
 • 2015/2016
 • 2018/2019
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hinić Nikola
 • Agrarna ekonomika
 • Agrobiznis i ruralni razvitak
 • 2015/2016
 • 2018/2019
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hinić Milovan
 • Krajobrazna arhitektura
 • Krajobrazna arhitektura
 • 2006/2007
 • 2011/2012
 • univ. bacc. ing. prosp. arch.
 • mag. ing. prosp. arch.
Više informacija
Hirjanić Martina
 • Ribarstvo i lovstvo
 • 2014/2015
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hižak Iva
 • Agrarna ekonomika
 • 2015/2016
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Hižak Anja
 • Agrarna ekonomika
 • Agrobiznis i ruralni razvitak
 • 2011/2012
 • 2014/2015
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hižman Lovro
 • Hortikultura
 • Agrobiznis i ruralni razvitak
 • 2015/2016
 • 2019/2020
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hlača Anamarija
 • Hortikultura
 • 2013/2014
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Hleb Ana
 • Agroekologija
 • Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
 • 2012/2013
 • 2016/2017
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hlebec Matija
 • Zaštita bilja
 • Fitomedicina
 • 2012/2013
 • 2015/2016
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hlevnjak Ksenija
 • Biljne znanosti
 • 2006/2007
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Hlupić Dubravka
 • Agrarna ekonomika
 • Agrobiznis i ruralni razvitak
 • 2005/2006
 • 2008/2009
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hmelik Matko
 • Agrarna ekonomika
 • 2017/2018
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Hodak Klara
 • Agroekologija
 • Ekološka poljoprivreda i agroturizam
 • 2016/2017
 • 2019/2020
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hodak Antonija
 • Hortikultura
 • Ekološka poljoprivreda i agroturizam
 • 2015/2016
 • 2018/2019
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hodap Pavao
 • Poljoprivredna tehnika
 • 2017/2018
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Hodja Marija
 • Hortikultura
 • Ukrasno bilje
 • 2005/2006
 • 2008/2009
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hodko Mario
 • Agroekologija
 • Agroekologija
 • 2006/2007
 • 2009/2010
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hofer Simona
 • Hortikultura
 • Vinogradarstvo i vinarstvo
 • 2015/2016
 • 2018/2019
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hojsak Luka
 • Zaštita bilja
 • Fitomedicina
 • 2016/2017
 • 2019/2020
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Holcinger Danijela
 • Fitomedicina
 • 2013/2014
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Holik Kristina
 • Zaštita bilja
 • Fitomedicina
 • 2007/2008
 • 2011/2012
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Horaček Tea
 • Krajobrazna arhitektura
 • 2017/2018
 • univ. bacc. ing. prosp. arch.
Više informacija
Horaček Paula
 • Krajobrazna arhitektura
 • 2017/2018
 • univ. bacc. ing. prosp. arch.
Više informacija
Horak Pavel
 • Animalne znanosti
 • Hranidba životinja i hrana
 • 2012/2013
 • 2015/2016
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Horčička Marina
 • Animalne znanosti
 • Hranidba životinja i hrana
 • 2012/2013
 • 2016/2017
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Horg Mateja
 • Agroekologija
 • Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
 • 2013/2014
 • 2017/2018
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Horg Martina
 • Animalne znanosti
 • Proizvodnja i prerada mlijeka
 • 2007/2008
 • 2010/2011
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Horvačić Ivana
 • Animalne znanosti
 • 2005/2006
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Horvat Natalija
 • Ukrasno bilje
 • 2016/2017
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Horvat Jelena
 • Agroekologija
 • 2016/2017
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Horvat Ivana
 • Proizvodnja i prerada mlijeka
 • 2017/2018
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Horvat Filip
 • Povrćarstvo
 • 2014/2015
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Horvat Antonela
 • Agrobiznis i ruralni razvitak
 • 2013/2014
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Horvat Monika
 • Biljne znanosti
 • 2010/2011
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Horvat Mihaela
 • Biljne znanosti
 • Ekološka poljoprivreda i agroturizam
 • 2013/2014
 • 2016/2017
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Horvat Marija
 • Biljne znanosti
 • Ukrasno bilje
 • 2010/2011
 • 2015/2016
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Horvat Maja
 • Agroekologija
 • Agroekologija
 • 2005/2006
 • 2008/2009
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Horvat Maja
 • Biljne znanosti
 • Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
 • 2012/2013
 • 2016/2017
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Horvat Lucija
 • Biljne znanosti
 • Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
 • 2016/2017
 • 2019/2020
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Horvat Juraj
 • Poljoprivredna tehnika
 • Mehanizacija
 • 2015/2016
 • 2018/2019
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Horvat Jelena
 • Hortikultura
 • Agrobiznis i ruralni razvitak
 • 2013/2014
 • 2016/2017
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Horvat Ivana
 • Biljne znanosti
 • Vinogradarstvo i vinarstvo
 • 2006/2007
 • 2009/2010
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Horvat Helena
 • Hortikultura
 • 2013/2014
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Horvat Filip
 • Krajobrazna arhitektura
 • Krajobrazna arhitektura
 • 2015/2016
 • 2018/2019
 • univ. bacc. ing. prosp. arch.
 • mag. ing. prosp. arch.
Više informacija
Horvat Doris
 • Krajobrazna arhitektura
 • Krajobrazna arhitektura
 • 2007/2008
 • 2011/2012
 • univ. bacc. ing. prosp. arch.
 • mag. ing. prosp. arch.
Više informacija
Horvat Dominik
 • Biljne znanosti
 • 2017/2018
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Horvat Ana
 • Hortikultura
 • Vinogradarstvo i vinarstvo
 • 2007/2008
 • 2010/2011
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Horvatić Tomislava
 • Ekološka poljoprivreda i agroturizam
 • 2014/2015
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Horvatić Vito
 • Agroekologija
 • INTER-ENAGRO
 • 2013/2014
 • 2016/2017
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Horvatić Vinka
 • Agrarna ekonomika
 • 2008/2009
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Horvatić Kristina
 • Hortikultura
 • Ukrasno bilje
 • 2012/2013
 • 2015/2016
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Horvatić Ivan
 • Biljne znanosti
 • Biljne znanosti
 • 2008/2009
 • 2011/2012
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Horvatić Blanka
 • Poljoprivredna tehnika
 • Melioracije
 • 2015/2016
 • 2019/2020
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Horvatinec Jelena
 • Biljne znanosti
 • Biljne znanosti
 • 2014/2015
 • 2017/2018
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Horvatinović Barbara
 • Animalne znanosti
 • Proizvodnja i prerada mlijeka
 • 2014/2015
 • 2018/2019
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hosni Nada
 • Hortikultura
 • Ukrasno bilje
 • 2011/2012
 • 2014/2015
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Houra Mirjana
 • Animalne znanosti
 • Ribarstvo i lovstvo
 • 2014/2015
 • 2017/2018
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hozjak Željka
 • Agroekologija
 • 2008/2009
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Hozjan Ivan
 • Biljne znanosti
 • Ukrasno bilje
 • 2011/2012
 • 2015/2016
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hranić Karla
 • Krajobrazna arhitektura
 • Krajobrazna arhitektura
 • 2015/2016
 • 2018/2019
 • univ. bacc. ing. prosp. arch.
 • mag. ing. prosp. arch.
Više informacija
Hranilović Ana
 • Hortikultura
 • Vinogradarstvo i vinarstvo
 • 2007/2008
 • 2010/2011
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hrastinski Marin
 • Agroekologija
 • Agroekologija
 • 2011/2012
 • 2015/2016
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hrelja Iva
 • Agroekologija
 • Agroekologija
 • 2010/2011
 • 2013/2014
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hrgović Dora
 • Krajobrazna arhitektura
 • 2016/2017
 • univ. bacc. ing. prosp. arch.
Više informacija
Hriberski Stella
 • Hortikultura
 • Ukrasno bilje
 • 2014/2015
 • 2017/2018
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hrkać Iva
 • Agroekologija
 • Agroekologija
 • 2005/2006
 • 2009/2010
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hrkovac Ivan
 • Ekološka poljoprivreda
 • 2008/2009
 • univ. bacc. ing. agr.
Više informacija
Hropić Lukša
 • Ekološka poljoprivreda i agroturizam
 • 2013/2014
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hrsan Lidija
 • Zaštita bilja
 • Fitomedicina
 • 2006/2007
 • 2012/2013
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Hršak Valentino
 • Agroekologija
 • Ribarstvo i lovstvo
 • 2010/2011
 • 2013/2014
 • univ. bacc. ing. agr.
 • mag. ing. agr.
Više informacija
Prvi89101113151617Zadnji
Back To Top