User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Radovan Abramović

Podaci o studiju

Studij Ribarstvo i lovstvo
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ribarstvo i lovstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2020/2021
Datum završetka studija: 28.09.2021.
Tema: Sadržaj i prostorna varijablinost metala u tlu streljane Luže
Ime mentora: Željka
Prezime mentora: Zgorelec

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Radovan Abramović
Ime: Radovan
Prezime: Abramović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top