User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Sinan Adakaya

Podaci o studiju

Studij Mehanizacija
Akademska god. upisa: 2016/2017
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Mehanizacija
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 14.06.2018.
Tema: Primjena računalnog vida za pomoć u usmjerenoj aplikaciji herbicida
Ime mentora: Igor
Prezime mentora: Kovačev

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Sinan Adakaya
Ime: Sinan
Prezime: Adakaya
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top