User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Luka Adžić-Kapitanović

Podaci o studiju

Studij Voćarstvo
Akademska god. upisa: 2010/2011
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Voćarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 24.02.2015.
Tema: Tehnologija čuvanja pitomog kestena
Ime mentora: Tomislav
Prezime mentora: Jemrić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Luka Adžić-Kapitanović
Ime: Luka
Prezime: Adžić-Kapitanović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top