User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Katarina Agatić

Podaci o studiju

Studij Proizvodnja i prerada mlijeka
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Proizvodnja i prerada mlijeka
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2012/2013
Datum završetka studija: 03.07.2013.
Tema: Probiotički učinak bakterije Lactobacillus acidophilus na ljudsko zdravlje
Ime mentora: Dubravka
Prezime mentora: Samaržija

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Katarina Agatić
Ime: Katarina
Prezime: Agatić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top