User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Ivan Alatrović

Podaci o studiju

Studij Hranidba životinja i hrana
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Hranidba životinja i hrana
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 26.09.2019.
Tema: Mogućnosti proizvodnje mesa pijetlova kokoši hrvatice
Ime mentora: Dalibor
Prezime mentora: Bedeković

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Ivan Alatrović
Ime: Ivan
Prezime: Alatrović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top