User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Blanka Amižić

Podaci o studiju

Studij Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Akademska god. upisa: 2010/2011
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 06.07.2012.
Tema: Mogućnost suzbijanja štetnika vinove loze u integriranom i ekološkom vinogradarstvu
Ime mentora: Božena
Prezime mentora: Barić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Blanka Amižić
Ime: Blanka
Prezime: Amižić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top