User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Ivana Andrić

Podaci o studiju

Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2011/2012
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 17.09.2015.
Tema: Kemijska svojstva antropogenih tala Grada Raba
Ime mentora: Aleksandra
Prezime mentora: Bensa

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Ivana Andrić
Ime: Ivana
Prezime: Andrić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top