User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Zoe Andrijanić

Podaci o studiju

Studij Biljne znanosti
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Biljne znanosti
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 30.09.2015.
Tema: Mikropropagacija hrvatske bresine (Micromeria croatica (Pers.) Schott)
Ime mentora: Snježana
Prezime mentora: Kereša

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Zoe Andrijanić
Ime: Zoe
Prezime: Andrijanić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top