User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Mate Andrijašević

Podaci o studiju

Studij Povrćarstvo
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Povrćarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2016/2017
Datum završetka studija: 08.09.2017.
Tema: Utjecaj biostimulatora i poboljšivača tla na mineralni sastav i prinos rotkvice
Ime mentora: Nina
Prezime mentora: Toth

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Mate Andrijašević
Ime: Mate
Prezime: Andrijašević
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top