User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Ivan Antonović

Podaci o studiju

Studij Ribarstvo i lovstvo
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ribarstvo i lovstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 01.10.2014.
Tema: Pregled istraživanja slatkovodne ihtiofaune otvorenih voda Hrvatske od 1938. do 2013. godine
Ime mentora: Tomislav
Prezime mentora: Treer

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Ivan Antonović
Ime: Ivan
Prezime: Antonović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top