User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Matej Arambašić

Podaci o studiju

Studij Agrobiznis i ruralni razvitak
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Agrobiznis i ruralni razvitak
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 30.09.2019.
Tema: Pristupi evaluaciji hrvatske agrarne politike
Ime mentora: Ramona
Prezime mentora: Franić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Matej Arambašić
Ime: Matej
Prezime: Arambašić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top