User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Helena Babačić

Podaci o studiju

Studij Ribarstvo i lovstvo
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ribarstvo i lovstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2015/2016
Datum završetka studija: 15.09.2016.
Tema: Kondicija riba i ulov po jedinici napora (CPUE) u rekreativnom ribolovu u akvatoriju grada Zadra
Ime mentora: Tomislav
Prezime mentora: Treer

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Helena Babačić
Ime: Helena
Prezime: Babačić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top