User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Andreja Babić

Podaci o studiju

Studij Fitomedicina
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Fitomedicina
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 23.09.2019.
Tema: Učinkovitost insekticida u suzbijanju krumpirove zlatice na području kontinentalne Hrvatske u 2019.
Ime mentora: Darija
Prezime mentora: Lemić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Andreja Babić
Ime: Andreja
Prezime: Babić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top