User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Ivan Babić

Podaci o studiju

Studij Ribarstvo i lovstvo
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ribarstvo i lovstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 09.02.2012.
Tema: Koncentracija radioaktivnog cezija (Cs137) u mesu divljači s područja Gorskog kotara
Ime mentora: Nikica
Prezime mentora: Šprem

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Ivan Babić
Ime: Ivan
Prezime: Babić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top